LinkedIn

Wat is een Energy Hub?

Een energiehub is een lokale samenwerking tussen meerdere partijen op het gebied van energie, waarbij ze samenwerken om energieopwekking, -opslag, -conversie en -verbruik te coördineren. Deze samenwerkende partijen maken vaak afspraken over hun samenwerking en hebben een juridische entiteit of persoon die hen vertegenwoordigt.

De voordelen

Energy Hubs bevorderen het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en verminderen de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, wat bijdraagt aan een schonere en duurzamere energievoorziening.

Een Energy Hub optimaliseert de coördinatie van verschillende energiebronnen en -technologieën, waardoor energie efficiënter wordt geproduceerd, opgeslagen en gedistribueerd. Dit resulteert in minder energieverspilling en een vermindering van de kosten.

Energy Hubs bieden een veerkrachtiger energiesysteem, omdat ze in staat zijn om verschillende energiebronnen en opslagopties te combineren. Dit maakt het systeem minder gevoelig voor storingen en zorgt voor een betrouwbaardere energievoorziening, zelfs tijdens piekmomenten of noodsituaties.

Waarom een energy hub?

Het starten van een Energy Hub is essentieel om de energievoorziening te optimaliseren, kosten te verlagen en bij te dragen aan een duurzamere toekomst. Door het coördineren van diverse energiebronnen en technologieën, kan een Energy Hub de energie-efficiëntie verbeteren, de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verminderen en de betrouwbaarheid van de energievoorziening vergroten.

Lagere energiekosten dankzij een Energy Hub

Dit resulteert in lagere energiekosten, een verminderde impact op het milieu en een veerkrachtiger energiesysteem. Het opzetten van een Energy Hub is een slimme investering in zowel economisch als ecologisch opzicht, en een belangrijke stap naar een duurzamere energietoekomst.

Een geïntegreerd systeem

BBT bied een energiemanagementsysteem dat de energie in- en verkoop optimaliseert aan de hand van de marktprijzen voor een energy hub.

Zo kunnen we het energie verbruik en de productie zo afstemmen dat het rendement gemaximaliseerd wordt op de locatie.

Laadpalen

Wij zorgen dat het wagenpark pas oplaad als de zon schijnt, zo ontvangt u de meeste hernieuwbare brandstof eenheden

Energie opslag

Automatisch de batterij gebruiken om zonne-energie op te slaan en te gebruiken wanneer uw wagens aan de lader hangen.

Soorten energy hubs

Een mobiliteit Energy Hub is ontworpen voor efficiënte energielevering aan diverse vervoerswijzen. In dit voorbeeld bevindt zich een laadplein voor elektrische auto’s, een laadstation voor batterij-elektrisch vrachtverkeer en waterstof-elektrisch vervoer, en faciliteiten voor stadsvervoer. De Energy Hub maakt gebruik van een elektrolyser om lokale elektriciteit om te zetten in waterstof, met opslag in centrale batterijen, stand-alone waterstoftanks en voertuigen. Bovendien speelt deze Hub een cruciale rol in het handhaven van het evenwicht in het energiesysteem, met behulp van slimme besturing. Hoewel dit een fictief voorbeeld is, zullen in de praktijk diverse soorten Energy Hubs ontstaan, zoals die voor gebouwen, bedrijventerreinen en binnenvaartlaadinfrastructuur.

Een industriële Energy Hub zet diverse energiebronnen om in energiedragers voor industriële processen en nieuwe producten. Bijvoorbeeld, elektriciteit wordt omgezet in groene waterstof, gebruikt voor duurzame chemische grondstoffen.

Een Energy Hub in de gebouwde omgeving is een slim systeem dat energiebronnen binnen stedelijke gebieden coördineert. Dit omvat de integratie van zonne-energie, windenergie en energieopslagtechnologieën om de energie-efficiëntie te verbeteren en de afhankelijkheid van het elektriciteitsnet te verminderen. Energy Hubs in de gebouwde omgeving voorzien in de energiebehoeften van gebouwen, wijkverwarming en -koeling, en elektrische voertuigen. Ze dragen bij aan duurzamere en veerkrachtigere stedelijke energievoorzieningen, verminderen de uitstoot van broeikasgassen en verlagen de kosten voor energievoorziening in stedelijke gebieden. Dit maakt ze tot een belangrijk instrument voor een duurzame en efficiënte stadsplanning.

FAQ

Is het interessant om de net-afname te minimalizeren?

Het minimaliseren van energiegebruik is zeker belangrijk, maar het echte potentieel schuilt in het benutten van real-time elektriciteitsmarkten. Financieel gezien is het namelijk zonde om deze markten te negeren, omdat dit het rendement aanzienlijk kan verhogen. Bovendien is het niet altijd de duurzaamste keuze om volledig los te koppelen van het reguliere stroomnet. Het helpen stabiliseren van het net is net zo cruciaal. Dit draagt namelijk aanzienlijk bij aan CO2-reductie en is essentieel om de klimaatdoelstellingen te bereiken. Het gaat dus niet alleen om minimaliseren, maar om slim omgaan met energie voor zowel financieel gewin als een duurzamere toekomst.

Volg ons:

We want to hear from you!

Bel ons: +31 852 006 918